En aquest cas la web té la particularitat de que es va implementar un sistema automàtic per a l’adjudicació de la poesia que recitaria cada assistent a la festa.
Enllaç