Cartell per a la convocatòria de la Primera Trobada de Test de Software de València, el TrobaTest 2013. També es va realitzar la vectorització del logo de la trobada. PosterTrobatest-2013