Itaca coaching

El repte

Dissenyar la pàgina web de Itaca Coaching, empresa de coaching radicada als EUA. La web havia de tindre força imatges i aquestes, juntament amb l’ús de la tipografia corporativa havien de primar per damunt d’altres criteris. També era necessària una capçalera gran per poder contenir el logo a gran mida. També es requeria de l’elaboració de diversos formularis per a la recollida d’informació, alguns d’ells protegits amb contrasenya. La web s’havia de desenvolupar en anglès i havia d’estar preparada per a ser traduïda a l’espanyol posteriorment, a més de ser compatible amb tècniques SEO.

La solució

La web es desenvolupa sota WordPress. Es fa ús dels seus colors corporatius. Es juga amb diferents mides i pesos de la lletra ja que s’havia de fer tot amb la tipografia corporativa. Es fa ús d’imatges de fons facilitades pel client aplicant sobre elles text amb fons semitransparent. La web usa tecnologies HTML5, CSS i PHP i és responsiva, amb la qual cosa s’adapta a qualsevol dispositiu i sistema operatiu modern.