Fundació Sambori

Escola Valenciana

El repte

Redisseny de la pàgina web de la Fundació Sambori, depenent de l’entitat Escola Valenciana. Es requeria d’un redisseny de la web ja que la seva web funcionava amb la plantilla per defecte de WordPress i requeria d’una adaptació a la identitat corporativa de l’entitat. calia conjugar la claredat i facilitat d’accés a la informació, amb l’aplicació de colors i formes divertides ja que va adreçada a un públic majoritàriament infantil. També es requeria que la barra de menú fos lateral.

La solució

Mantenint com a entorn de desenvolupament el WordPress existent, apliquem un disseny amb els colors corporatius. També incorporem el dimoniet que és la mascota de l’entitat i és obra de Incha. El disseny és totalment responsiu per la qual cosa s’adapta a qualsevol mida de pantalla. Per a les capçaleres es fa ús d’una tipografia que imita l’escriptura a mà, donant així un pes específic a la importància dels premis literaris que són el motiu de l’existència de la fundació. Aquest treball forma part del Compromís Social Nexe.  

Antiga web

Nova web