GRAT

Grup de Recerca d’Alternatives Territorials

 

El repte

Dissenyar la imatge corporativa completa del Grup de Recerca d’Alternatives Territorials. Un grup que naix amb l’aspiració, entre altres coses, de promoure l’arc mediterrani. Per això el logo havia d’evocar la mediterraneitat. També es requeria el disseny de la papereria i el disseny de la pàgina web.

La solució

Amb la costa mediterrània com a inspiració, es dissenya el logo de GRAT. Com que GRAT és un acrònim, s’incorporen els punts que separa cada lletra, però es fa amb punts volats, signe de puntuació aquest que que dóna veu a l’origen catalanoparlant de la paraula. El color verd inspira la idea de sostenibilitat territorial que també té aquesta associació. Com a element secundari s’usa el concepte de xarxa. També evoca l’aspecte de la terra quan es bada per efecte de la sequera, el que li done més vinculació amb el concepte de territori.

Concepció del logo

Papereria

Disseny web