Escola Valenciana

Tornallom

 

El repte

Maquetar la publicació que edita Escola Valenciana amb motiu de les Trobades d’Escoles en Valencià.

La solució

Es tracta d’una publicació en format tabloide. Realitzem la maquetació amb el programa de codi obert Scribus. Aquest treball forma part del Compromís Social Nexe