Trobatest

Trobada de Test de Software de València

El repte

Realitzar el disseny del cartell de la 1a Trobada de Test de Software de València. També es requeria una vectorització del logo de la trobada, representat per una marieta.

La solució

Cartell realitzat en format vectorial tant per a ser imprès com per a versió electrònica. Per a la vectorització del logo es va optar per mantenir exactament la mateixa marieta i una tipografia semblant a l’original  

La vectorització del logo

Logo antic

Logo vectoritzat

El cartell