GIDO

Grup d’Investigació i Divulgació en Oncologia

El repte

Redisseny de la pàgina web del Grup d’Investigació i Divulgació en Oncologia. La web havia de tindre parts públiques i parts privades només accessibles a usuaris registrats.

La solució

Es van traslladar els continguts de la plataforma Joomla a WordPress. Es va implementar un disseny responsiu que s’adapta automàticament a qualsevol mida de pantalla. A més a més es va implementar un sistema de gestió de registre de membres i privacitat de la pàgina.